Skip to content

Kemisk resistens

icon-chemical

Kemisk resistens

Fördel med Ucrete: En långvarig golvlösning utan erosion och uppmjukning av golvytan.

Inom många branscher förekommer det aggressiva kemikalier som angriper och eroderar många golvmaterial. Inom livsmedelsindustrin kan till exempel många animaliska och vegetabiliska produkter vara mycket aggressiva organiska syror, medan starka baser och oorganiska syror tillsammans med peroxider och surfaktanter har en bred användning vid rengöring. Ucrete utvecklades med kemisk resistens i åtanke och används ofta inom den kemiska industrin som beläggning på avgränsningar, avloppsledningar och sumpar för att underlätta inneslutning och skydd av miljön.

forchem
Vår referens | pdf 197kb