Skip to content

Kemikaliebestandighed

icon-chemical

Kemikaliebestandighed

Ucrete fordele: En langvarig gulvbelægningsløsning uden erosion eller blødgøring af gulvets overflade.

I mange industrier bruges ætsende kemikalier, der vil angribe og nedbryde mange gulvtyper. I fødevareindustrien for eksempel, kan mange animalske og vegetabilske produkter være meget ætsende, organiske syrer, mens stærke baser og mineralske syrer sammen med en lang række peroxider og tensider ofte bruges til rengøring. Ucrete er designet med tanke på dets kemikaliebestandighed og bruges ofte til at beklæde kanter, afløb og samlebrønde i den kemiske industri for at hindre forurening og beskytte miljøet.

forchem
Download | pdf 421kb