Skip to content

Hygien

hygiene

Hygien

Fördel med Ucrete: Ingen kontamination av livsmedel på grund av bakterietillväxt, ger ingen bismak eller VOC-emission.

Möjligheterna att rengöra ett golv är av yttersta vikt för att säkerställa en säker och attraktiv arbetsmiljö. Ucrete-golv kan effektivt rengöras till en standard jämförbar med den för rostfritt stål. Den är tät, ogenomtränglig och ej biologiskt nedbrytbar och understödjer därför inte tillväxt av bakterier eller svamp. Ucretes golvlösningar används överallt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, där det krävs högsta möjliga hygieniska standard.

aria
Vår referens | pdf 310kb
lagerbergs-1
Vår referens | pdf 231kb