Skip to content

Ucrete,
Världens Starkaste
Golv Sedan 1969

Ucretes industrigolv är en produktfamilj av extra kraftiga hartssystem med stor användning i livsmedelsindustri, kemisk industri och läkemedelsindustri.

visual-logos

logo-50year-white

 

Varför skall jag välja Ucrete industrigolv?

hygiene

Hygien

Ingen kontaminering av livsmedel.
Ucrete är ogenomtränglig, icke-absorberande, antimikrobiell utan behov av extra biocider, tvättbar och icke-toxisk. Ucrete är godkänd för användning i livsmedelsanläggningar som följer HACCP-systemet och innehar även Eurofins Indoor Air Comfort Gold label för låga emissioner. Ucrete innehåller ej lösningsmedel och den fläckar eller luktar inte från och med avslutad blandning enligt EN 4120, vilket certifieras av Campden BRI.

icon-chemical

Kemisk resistens

Ingen korrosion. 
Ucrete är beständigt mot ett brett spektrum av aggressiva kemikalier som används i många branscher. Det motstår organiska och oorganiska syror och baser som förekommer i livsmedelsindustrin och används för regelbunden rengöring och sterilisering.

icon-moisture

Termisk resistens

Ingen uppmjukning eller delaminering.
Ucrete används i ett brett temperaturintervall, från -40 °C till +130 °C, och vissa specifikationer kan även tolerera tillfälliga spill med upp till +150 °C. Ett 9 mm tjockt Ucrete-golv motstår regelbundna och rutinmässiga utsläpp av kokande vatten.

icon-impact

Stötresistens

Ingen sprickbildning eller spjälkning.
Ucrete är extremt motståndskraftig. Ingen skada drabbar golvytan ens vid de allra kraftigaste stötar av till exempel tappade köttkrokar i ett slakthus, stålkaggar som faller från bandet på ett bryggeri eller verktyg och luckor som tappas vid underhållsarbete.

icon-antislip

Halksäkerhet

Säker arbetsmiljö.
Ucrete finns i ett antal golvyteprofiler från slät till kraftigt textur, som matt eller blank och är lika lätt att rengöra som rostfritt stål för att uppnå rätt halksäkerhet anpassad till dina behov. En perfekt säker arbetsmiljö för dina anställda är möjlig tack vare en helhetssyn kombinerad med tekniska lösningar, korrekt utförda arbets- och rengöringsprocedurer samt lämpliga skor och ett bra golv.

icon-service

Snabb installation

Kostnadsbesparande.
Ucrete är smak och luktneutral efter avslutande av blandningen, varför den kan användas för läggning i en fabrik utan att orsaka produktionsstopp. Snabbhärdande specifikationer, som finns tillgängliga, möjliggör återanvändning av golvet efter 5 timmar, även vid 10 °C. Det möjliggör läggning över natten, minimerar tiden för produktionsstopp och gäller inte bara småreparationer utan även läggning av ett Ucrete-golv, som kommer att vara fullt fungerande och underhållsfritt i många år.

Hygieniska golv – förberedelse, val och checklista

Produktionsprocesserna äger rum på golvet. Om detta erbjuder arbetarna en säker och attraktiv miljö och är hygieniskt och lätt att rengöra, blir produktionseffektiviteten hög. Korrekt val, design och konstruktion av golvet minimerar olyckor, hygieniska risker och förluster i produktionen. Syftet med denna guide är att fastslå bästa praxis för design och specifikation av golvet för att uppnå en golvlösning som fungerar under lång tid med särskild hänsyn tagen till livsmedelsindustrin.

download-center-teaser

Fyll i formuläret för att få tillgång till guiden!

Ucrete-golv är täta och ogenomträngliga och är därför en idealisk golvlösning där det krävs allra högsta hygieniska standard och i de tuffaste industrimiljöerna. Vi testade Ucretes motståndskraft mot extrema temperaturer, frätande syror och kraftiga stötar. Ingen sprickbildning, avlossning, delaminering eller uppmjukning av något slag blev följden. Titta på den här videon för att se hur tålig Ucrete är.

Välkommen till Ucretes destruktionstest!