Skip to content

Stötresistens

icon-impact

Stötresistens

Fördel med Ucrete: Ingen sprickbildning eller spjälkning skyddar livsmedelskvaliteten.

Kraftiga stötar av alla slag och styrkor förekommer oavsett om det gäller tappade köttkrokar i ett slakthus, stålkaggar som faller från bandet på ett bryggeri eller verktyg och luckor som tappas vid underhållsarbete. Ett tåligt golv med hög kapacitet för energiabsorption minimerar skador och förhindrar sprickor som kan komma att hysa bakterier. På så sätt bidrar det till att garantera livsmedelssäkerhet och lång livslängd.

alands
Vår referens | pdf 213kb