Skip to content

Hygiejne

hygiene

Hygiejne

Ucrete fordele: Ingen forurening af fødevarer på grund af bakterievækst, afsmag eller VOC-emission.

Gulvets rengøringsvenlighed er af afgørende betydning for at sikre et sikkert og attraktivt arbejdsmiljø. Ucrete gulve kan rengøres til samme standard som rustfrit stål. Det er tæt, uigennemtrængeligt og ikke bionedbrydeligt og danner derfor ikke grobund for bakterie- eller svampevækst. Endvidere tåler Ucrete hedvandsspuling. Ucrete gulvbelægningssystemer bruges overalt i fødevarebranchen og medicinalindustrien, hvor der stilles meget høje krav til hygiejne.

aria
Download | pdf 310kb
lempe
Download | pdf 251kb